25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Anaeroobse biofiltriga iseankurduv septik

Bioloogilise filtersüsteemiga septik on uudne ja võimekas lahendus olmereovee käitlemiseks. Septiku mahuti moodustab suure Anaeroobne septiksettekambri ning mahutis paikenv filtersüsteem sisaldab kandurmaterjali biokile tekkimiseks. Septikut läbiv vesi settib mahutis ning enne pinnasefiltrisse suundumist läbib anaeroobse filtersüsteemi.

Erinevalt kolemkambrilisest septikust annab biofiltriga septik kõrgema puhastustulemuse (BHT7 väheneb kuni 50%) ning seeläbi on pinnasefiltrile lasuv reostuskoormus oluliselt väiksem. Väiksem reostuskoormus tähendab aga pikemat eluiga pinnasefiltrile. Tänu oluliselt suuremale läbilaskevõimele on kõige väiksem 2700l biofiltriga septik võrreldav 5m3 kolmekambrilise septikuga. Seega suuremad pered, asutused kuni 15inimest võiksid mõelda just biofiltriga septiku peale. 2700l mahuti paigladamine on samuti soodsam 5m3 mahuti paigaldusest.

Miks see hea on

  • Sertifitseeritud lahendus (PIA sertifikaat)
  • Puudub elektrikulu ning rikkevõimalus
  • Paigaldatud iseankurduvasse Carat S mahutisse (15a garantiid).
  • Lihtne paigaldada, toruühendused DN110.