25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Bioloogilised reoveepuhastid

Toode
Tooteleht
Joonis pdf
Joonis dwg
Kataloog
Tellimisleht
Juhendid
Biopuhasti Klaro 5
PDF
Tooteleht
PDF
Joonis pdf
DWG
Joonis dwg
PDF
Kataloog
PDF
Tellimisleht
PDF
Juhendid
Biopuhasti Klaro 8
PDF
Tooteleht
PDF
Joonis pdf
DWG
Joonis dwg
PDF
Kataloog
PDF
Tellimisleht
PDF
Juhendid
Klaro biopuhasti 10 IE
PDF
Tooteleht
PDF
Joonis pdf
DWG
Joonis dwg
PDF
Kataloog
PDF
Tellimisleht
PDF
Juhendid
Klaro biopuhasti 14 IE
PDF
Tooteleht
PDF
Joonis pdf
DWG
Joonis dwg
PDF
Kataloog
PDF
Tellimisleht
PDF
Juhendid

Koostöös Puhastid OÜ-ga on meie tootevalikus KLARO reoveepuhastid ühepere-elamule, kui ka asulatele kuni 1000 inimekvivalenti. Klaro biopuhastite tehnoloogia on arendatud, toodetud ja sertifitseeritud Saksamaal. Komplekteerimise, müügi ja järelhoodlusega tegeleb Puhastid OÜ (asukohaga Eccua peahoones).

KLARO biopuhastite eeliseks võib pidada:

  • levinud annuspuhasti tehnoloogiat http://www.klaro.eu, mis on väljaarendatud nii, et mahutites ei paikne liikuvaid osasid. See välistab agresiivse keskkonna poolt tekkivad tõrked;
  • süsteem toimib pumpadeta (reovee transport toimub nn. õhkliftide toimel). See välistab pumpadest tekkivad tõrked;
  • mahutis ei paikne elektrilisi seadmeid, mis muudab käituse ja hoolduse ohutuks ning mugavaks;
  • kasutajaliides on lihtne, arusaadav ning seade varustatud nii valgus- kui ka helialarmiga;
  • biopuhastid on madala energiatarbega ning toimivad kenasti ka vooluhulkade kõikumisel;
  • seadmed on varustatud integreeritud või välise proovivõtukohaga.

Põhjalikuma info erakasutuseks mõeldud biopuhastite kohta leiad puhastid.ee lehelt.

Ava puhastid.ee.