25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Bioloogilised reoveepuhastid

Koostöös Puhastid OÜ-ga on meie tootevalikus KLARO reoveepuhastid ühepere-elamule, kui ka asulatele kuni 1000 inimekvivalenti. Klaro biopuhastite tehnoloogia on arendatud, toodetud ja sertifitseeritud Saksamaal. Komplekteerimise, müügi ja järelhoodlusega tegeleb Puhastid OÜ (asukohaga Eccua peahoones).

KLARO biopuhastite eeliseks võib pidada:

  • levinud annuspuhasti tehnoloogiat http://www.klaro.eu, mis on väljaarendatud nii, et mahutites ei paikne liikuvaid osasid. See välistab agresiivse keskkonna poolt tekkivad tõrked;
  • süsteem toimib pumpadeta (reovee transport toimub nn. õhkliftide toimel). See välistab pumpadest tekkivad tõrked;
  • mahutis ei paikne elektrilisi seadmeid, mis muudab käituse ja hoolduse ohutuks ning mugavaks;
  • kasutajaliides on lihtne, arusaadav ning seade varustatud nii valgus- kui ka helialarmiga;
  • biopuhastid on madala energiatarbega ning toimivad kenasti ka vooluhulkade kõikumisel;
  • seadmed on varustatud integreeritud või välise proovivõtukohaga.

Põhjalikuma info erakasutuseks mõeldud biopuhastite kohta leiad puhastid.ee lehelt.

Ava puhastid.ee.

Toode
Tooteleht
Joonis pdf
Joonis dwg
Kataloog
Tellimisleht
Juhendid
Biopuhasti Klaro 5
PDF
Tooteleht
PDF
Joonis pdf
DWG
Joonis dwg
PDF
Kataloog
PDF
Tellimisleht
PDF
Juhendid