25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Erimahutid ja maapealsed mahutid

Klaasplast (GRP) on levinud materjal mahutiliste toodete valmistamisel. Eccuas kasutame silindrite valmistamisel kerimismeetodit ja mahuti otsad on pihustatud.

70m3 soojustatud erimahuti

Eccua klaasplasti tšehh on üks kaasaegsemaid – see on valge, õhk on ventileeritud ja temperatuur õige. See kõik loob head eeldused valmistamaks vastupidavaid ja kõrge kvaliteediga tooteid.

Vastupidiselt väärarusaamale klaasplasti hapruse kohta võime täie kindlusega väita, et võtmesõnad on hoopis kvaliteetne töö, õiges koguses materjalikasutus ning läbimõeldud projekteerimine. Eccuas on kõik kolm eeldust täidetud.

Eccua tugevuseks on keerukamate tehniliste ülesannete lahendamine. Seda toetab nii majasisene insenertehniline teadmine, kui ka pikaaegne kogemus.

Oleme tootnud:

  • soojustatud soojustuskaablitega mahuteid;
  • puistematerjali ja sööda silosid,
  • happe- ja muude keemiliselt agressiivsete vedelike mahuteid;
  • tehnoloogilisi mahuteid;
  • transpordimahuteid