25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Kuivhüdrandid

Kuivhüdrant

Kuiv hüdrant on spetsiaalselt välja töötatud survestamata sambakujuline tuletõrjehüdrant, mis on otse ühendatud mittesurvelise veeallikaga (tiik, tuletõrjevee hoidla, maalused tuletõrjevee reservuaarid) ning millest tulekustutusvesi saadakse tuletõrjepumbaga imemise teel.

  • Vooliku ühendus vastavalt GOST28552-89 nõuetele.
  • Äärikud ja poldiaugud vastavalt ISO7005-2 (BS4504, DIN2501).
  • Konstruktsioon toodetud vastavalt standardile EVS 812-6:2013. 
  • Äärikühendus DN150 või DN200.
  • Lisaks saadaval ka veekogust veevõtuks mõeldud torusõelad.