25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Pumplad ja purglad

Pumplaid kasutatakse erinevate vedelike kogumiseks ja pumpamiseks survetorustike kaudu
kõrgemale ja kaugemale kohtades, kus seda isevoolselt teha ei saa.

ECCUA on tootnud erinevaid pumplate lahendusi juba rohkem kui 20 aastat ning meie
jooniste kataloogis on tuhandeid erilahendusi. Meie toodetud pumplaid leiab kõikjalt
Baltikumist, kui ka kõikidest Skandinaavia riikidest.

Pumplate tootevalik jaguneb kolme gruppi:

 • Kompaktpumplad – rotatsioonvalu meetodil toodetud polüetüleen korpusega
  iseankurduvad väikepumplad. Selliste pumplate eeliseks on monoliitne korpus,
  iseankurduv konstruktsioon, lihtne paigaldus. Kompaktpumplaid toodetakse nii ühe,
  kui ka kahe pumbaga ning paigaldussügavus kuni 4,5m, läbimõõduni kuni 1600mm
 • Silindrilised klaasplastist või topelt seintega PE pumplad – paigaldussügavus kuni
  7,5m ja läbimõõt 800-2500mm
 • Erilahendused – eraldatud kuivkambriga pumplad, horisontaalsed pumplad,
  teenindushoonega pumplad.

Mida peaks arvestama pumplat tellides:

 • Pumpla peab olema projekteeritud arvestades vooluhulkasid, pumbatava vedeliku
  iseloomu.
 • Heal pumplal on piisavalt nn. puhvermahtu juhuks, kui esineb mõni tõrge (näit.
  elektrikatkestus).
 • Pumpla peaks olema pigem veidi suurem, kui vaja. See hõlbustab hilisemat hooldust
  ja tagab ka avariiolukordadeks väikese puhvermahu.
 • Nõudlikumates paigalduskohtades (tööstushooned, elamugrupid jne.) peaks pumpla
  pumbad olema lihtsalt ja kiirelt asendatavad ning kindlasti dubleeritud.