25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Purglad

PurglaPurglate abil suunatakse reoveemahutitest purgmisautodega kokku kogutud reovesi ühisesse kanalisatsioonivõrku. Purglad võimaldavad sellisel viisil kogutud reovee ühiskanalisatsiooni sisenevaid kogusei ühtlustada kuna purglatel on tavaliste kanalisatsioonipumplatega võrreldes kordades suurem kogumismaht.

Meie poolt valmistatud purgla suurim maht on 75m3.

Purgla korpuse valmistamiseks kasutame nii klaasplasti kerimismeetodil valmistatud mahuteid, kui ka PE-torust valmistatud mahuteid.

Eccua toodab nii ühe kui kahe pumbaga purglaid. Pumbad on valitud reeglina meie poolt esindatava Xylem pumpade nomenklatuurist. Vajadusel paigaldame purglasse seguri, mille abil tagatakse tahkete osiste mitte põhjale settimine e pidev hõljumine.

Purglad varustame vastavalt kliendi soovidele kohandatud pumpade juhtimise automaatikaga. Vajadusel paigaldame ka väljundtorule induktiivse vooluhulga mõõdiku.