Kuivhüdrant

Kuiv hüdrant on spetsiaalselt välja töötatud survestamata sambakujuline tuletõrjehüdrant, mis on otse ühendatud mittesurvelise veeallikaga ning millest tulekustutusvesi saadakse tuletõrjepumbaga imemise teel.

  • vooliku ühendus vastavalt GOST28552-89 nõuetele
  • Äärikud ja poldiaugud vastavalt ISO7005-2 (BS4504, DIN2501)
  • Konstruktsioon toodetud vastavalt standardile EVS 812-6:2013

Dokumentatsioon

Tooteleht