Iseankurduvad kompaktpumplad

“Eccua kompaktpumplate korpused on valmistatud rotatsioonvalu teholoogiat kasutades. Sedasi saadakse monoliitne liitekohtadeta pumplakorpus. Pumplad on kerged, iseankurduvad ja kerged hooldada. Eccua pumplates on legendaarsed Flygt’i pumbad.”

Eccua kompaktpumpate tootepere koosneb viiest väikepumplast: Juku, Edgar, Siim, Walter ja Ester. Rohkem infot leiab allalaaditavast failist ja tootejoonistelt.

Eccua kompaktpumplate tootepere

Dokumentatsioon

Tooteleht