Maapealsed hüdrandid

Maapealne hüdrant on hüdrant, mille ülemine osa ulatub 0,8m üle maapinna. See eripära muudab hüdrandi leidmise ning kasutamise ärevates oludes märksa lihtsamaks.

Eccua tootevalikus on 4 eri tüüpi maapealseid hüdrante:

  • TMP – maapealne tuletõrjehüdrant, fikseeritud pikkuse ja püsttoruvälise spindliga
  • TTMP – maapealne tuletõrjehüdrant, teleskoopiliselt reguleeritav ja püsttoruvälise spindliga
  • EC-TMP – maapealne tuletõrjehüdrant, fikseeritud pikkuse ja püsttorusisese spindliga
  • EC-TTMP – maapealne tuletõrjehüdrant, teleskoopiliselt reguleeritav ja püsttorusisese spindliga

 

Hüdrandid on sertifitseeritud ning omavad vastavustunnistust standardile EN 14384:2005.

Toodame nii A- kui B-tüüpi maapealseid hüdrante.

Tüüp A – tegemist on kuivahüdrandiga, millel peale hüdrandi kasutamist püsttorusse jääv veehulk on alla 100 ml. Tänu sellele ei ole vaja hüdrandi püsttoru enam lisaks soojustada.

Maapealne murduvTüüp C – hüdrant on nii kuiv kui ka murduv. Murdumine tagab hüdrandi maa-aluste osade terveks jäämist pärast maapealse osa purunemist peale kokkupõrget mõne sõidukiga.

Vaatamata sellele, et hüdrantidele kehtiv standard ei näe ette maapealsetel hüdrantidel kaitsekatte kasutamist, oleme varustanud  maapealsed tuletõrjehüdrandid PE-plastikust punase kaitsekattega. Tuginedes oma kogemusele leiame, et hüdrantide maapealseid osi on vaja kaitsta teedel kasutatavate jäätõrje kemikaalide üliagressiivse korrosiooni eest, muuta neid liiklejatele ja kasutajatele nähtavamaks ning takistada lume ja jää kuhjumist hüdrandi oluliste osade peale ja ümber.

 

Dokumentatsioon

Tooteleht