Tuletõrjevee mahutid

Maa-alused mahutid tuletõrjevee hoidmiseks. ECCUA tootevalik pakub selleks otsatarbeks erinevate mõõtmete ja mahtudega reservuaare. Suurimad neist võivad mahutada kuni 55 m3 vett. Vajadusel saab suuremaid mahtusid kombinerida mitme mahuti omavahelise ühendamise teel. Tuletõrjevee mahuteid kasutatakse näiteks tanklate ning suuremate tööstuste läheduses, et tagada tule puhkedes suures koguses tulekustutusvee kohapealne olemasolu.

Mahutavus: kuni 75 m³
Mahuti silindri pikkus: vastavalt tellimusele
Mahuti läbimõõt Ø: 1600mm, 2000mm, 2500mm
Teeninduskaev Ø: 630 mm

Lisad: täitmise ja tühjendamise otsa

 

Dokumentatsioon

Tooteleht

Tuletõrjemahuti ja kuivhüdrandi näidisskeem ühe mahuti ja mitme mahuti puhul.