Tootmine ja tootearendus

Eccuas läbiviidav tootearendus toimub meeskonnatööna. Iga tootearenduse sisendiks on kas vajadus kohanduda uutele oludele (k.a. liikumine uutele turgudele) või soov vähendada toote valmistamisse panustatavat ressurssi. Tootearenduse ülesande püstitamisel osaleb alati vastava turuga tegelev müügitöötaja, tootearenduse insener, tehnoloog ja mõni juhtkonna liige.

Meie tootearendus koosneb järgmistest etappidest:

  • ülesande püstitus;
  • lisainformatsiooni kogumine;
  • eskiiside valmistamine;
  • vajadusel konsulteerimine mõne teadusasutuse või inseneribürooga;
  • ressursikulu hindamine;
  • tugevusarvutuste teostamine;
  • katse-eksemplaride valmistamine;
  • katse-eksemplaride katsetused;
  • esilekerkinud vigade kõrvaldamine lõplikus lahenduses ja tootearenduse lõpetamise kinnitamine.

Igas etapis toimub terve rida tootearenduse koosolekuid kuniks osalejad tunnistavad protsessi küpsust liikumaks järgmisse etappi.

Selliselt toimides suudame tagada parima ja võimalikult ressursisäästliku lõpptulemuse.

Viimased suurimad tootearenduse projektid on olnud väikepumplate ja õli-bensiinipüüdurite arendamine.