Insenertehnilised lahendused

Eccua on ja on alati olnud avatud keerukamate tehniliste ja tehnoloogiliste ülesannete lahendamisele kui seda meie igapäevane tegevus nõuab.

Oleme tootnud:

  • soojustatud soojustuskaablitega mahuteid;
  • puistematerjali ja sööda silosid,
  • happe- ja muude keemiliselt agressiivsete vedelike mahuteid;
  • lamineerinud suuri metallmahuteid erinevate plastikutega;
  • tehnoloogilisi mahuteid;
  • transpordimahuteid.