25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Bioloogilised reoveepuhastid

Veemõõtjad, automaatika, alarmsüsteemid

Õli- ja rasvapüüdurid

Mahutid

Pumbad

Reo- ja sadeveepumbad

Pumplad ja purglad

Kaevud ja veemõõdukaevud

Hüdrandid ja veevõtupostid

Liitmikud ja toruarmatuurid

Rotatsioonvalu tooted