25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Tuletõrjevee mahutid

MudaAutomaatseid ja poolautomaatseid kustutussüsteeme kasutatakse hoonetes ja ruumides, milles nõutakse suurt tuleohutust: sprinklersüsteeme nt mööblitööstuses põrandapinnaga üle 6 000 m2
ning kummidetailitööstuses põrandapinnaga üle 500 m2 , tekstiilitööstusettevõtetes, tööstuskaubaladudes, kinostuudiotes, mööbliladudes jm.

Automaatsüsteemid võimaldavad tulekahju kustutada või piirata vaid algstaadiumis, hiljem sekkub päästeteenistus.

Sprinklersüsteemi varustatakse veega välisvõrgust, varupaagist või hüdrofoorist. Vett peab saama süsteemi anda kahest iseseisvast veeallikast, esmasest ja põhilisest. Esimese 10 minuti kestel saadakse vooluhulk 10 l/s esmasest varust, s.o varupaagist või hüdrofoorist.

Põhiveeallikaks on tavaliselt välisvõrk, looduslik või tehisveehoidla, kusjuures rõhku tõstetakse tuletõrjepumpade abil.

Esmase veevajaduse katmiseks on saadaval standardile EN812-6:2005 vastavad horisontaalsed klaasplastist või PE-HD-st mahutid.

Maa-alused mahutid tuletõrjevee hoidmiseks

ECCUA tootevalik pakub selleks otsatarbeks erinevate mõõtmete ja mahtudega reservuaare. Suurimad neist võivad mahutada kuni 55 m3 vett. Vajadusel saab suuremaid mahtusid kombinerida mitme mahuti omavahelise ühendamise teel. Tuletõrjevee mahuteid kasutatakse näiteks tanklate ning suuremate tööstuste läheduses, et tagada tule puhkedes suures koguses tulekustutusvee kohapealne olemasolu.

Mahutavus: kuni 80 m³
Mahuti silindri pikkus: vastavalt tellimusele
Mahuti läbimõõt Ø: 1600mm, 2000mm, 2500mm
Teeninduskaev Ø: 630 mm

Lisad: täitmise ja tühjendamise otsa