25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Kasulikku

Oskussõnavara

Aeroobne lagunemine – orgaanilise aine lagunemine aeroobsete, s.o vaba molekulaarsete hapnikk sisaldavas või anoksilises keskkonnas elunevate mikroorganismide toimel. Haisuta protsessi lõppsaadused…

Loe lähemalt

Omapuhastid

Kui eramut, talu, suvilat, püsielamu- või suvilarühma ühiskanalisatsiooniga ühendada ei saa, tuleb rajada omakanalisatsioon ning reovesi puhastada omal krundil, s.o omapuhastis.

Loe lähemalt

Eelpuhastid

Eelpuhastuseks nimetatakse reovee omaduste muutmist nõnda, et seda tohib ühiskanalisatsiooni lasta.

Loe lähemalt

Mahutite paigaldamine

Mahuti paigaldamiseks on vaja kaevata kaevis, mille suurus peab võimaldama nõuetekohast tagasitäitmist ja täitepinnase tihendamist.

Loe lähemalt

Veearvestikaevud

Veemõõtesõlme ja sellesse seatava veearvesti valimisel lähtutakse nimivooluhulgast normaalsel töörežiimil, milles arvesti võib töötada pikka aega.

Loe lähemalt

Reovee puhastusmeetodid

Puhastusmeetodid jagunevad tehnilisteks ja looduslähedasteks, neid rakendatakse koos või omaette.

Loe lähemalt

Looduslähedane reoveepuhastus

Eestis on looduslähedastest puhastusmeetoditest laialdaselt kasutatud biotiike nii iseseisva reoveepuhastina kui ka järelpuhastuseks.

Loe lähemalt

Reoveepuhastuse tõhusus

Mehaaniline puhastus vähendab seda umbes 35 % ja bioloogiline 50–60 %. Kui rakendada ka järelpuhastust, jääb vette ainult 2 % algkoormusest.

Loe lähemalt