25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Mahutite paigaldamine

Mahuti paigaldamiseks on vaja kaevata kaevis, mille suurus peab võimaldama nõuetekohast tagasitäitmist ja täitepinnase tihendamist. Kui tagasitäitmine millegipärast katkestatakse ning mahuti jääb osalt katmata, tuleb mahuti triivimise vältimiseks täita olemasoleva tagasitäite tasemeni ballastveega.

Mahuti kaevis tuleb kuni sissevoolutoruni tagasi täita 300 mm kaupa tihendatavate liivavõi kruusakihtidega. Tihendada tuleb korralikult, eriti hoolsasti mahuti külgede ja tugede vahelt, otste ja toruühenduste alt ning ümbert. Tihendamiseks sobib 50 x 100 mm ristlõikega plank.

Mahuti tuleb betoonist alusplaadi või -liiprite külge ankurdada siis, kui põhjavee tase võib kõrgele tõusta ning üleslükkejõud mahuti üles kergitada. Ankurduspunktide vahekaugus peab olema üks meeter ning neid ei tohi olla vähem kui kaks.

Betoonist alusplaat peab olema vähemalt 200 mm paksusest raudbetoonist ning toetuma 50 mm paksusele kruusalusele. Plaat peab ulatuma vähemalt 300 mm mahuti külgedest väljapoole ning olema vähemalt mahuti pikkune. Betoonplaadis olevad ankurdusaasad olgu vähemalt 20 mm läbimõõduga terasvarrastest, mis peavad olema kuumtsingitud või mingil muul moel korrosiooni eest kaitstud. Ankurdusrihmad võib tõmmata ka plaadi alt või plaati jäetud aukudest läbi.

Betoonliiprid peavad olema piisavalt rasked, et mahutit pärast kaevise täitmist paigal hoida. Igal liipril peab olema vähemalt kaks ankurduspunkti ning nende koguarv võrduma mahuti kinnituskohtade arvuga. Liiprid peavad paiknema väljaspool mahuti läbimõõtu.

Ankurdusrihmad peavad olema valmistatud nailonist või mingist muust mittemetallmaterjalist ning suutma taluda tekkida võivat üleslükkejõudu. Et rihmu mitte vigastada, ei tohi neid ülemäära pingutada.

NB! Kui kaevis täitub paigaldamise ajal veega, tuleb see välja pumbata.

Mahutite tõstmiseks peab kasutama tõsterihmu. Terastrosse ega -kette ümber mahuti panna ei tohi. Tõstepunkte peab olema vähemalt kaks.

Kohtades, kus veokid võivad mahutitest üle sõita, peab mahutit katma vähemalt 500 mm paksune pinnasekiht, mille peal on omakorda 150 mm paksune raudbetoonist koormustasandusplaat. See plaat peab igas suunas ulatuma vähemalt 300 mm mahuti servadest väljapoole.

NB! Koormustasandusplaati on vaja ka siis, kui hoolduspüstikute kõrgus on suurem kui 2500 mm.