25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Reoveepuhastuse tõhusus

Olmereovee keskmine BHT5 on 200 mg/l. Mehaaniline puhastus vähendab seda umbes 35 % ja bioloogiline 50–60 %. Kui rakendada ka järelpuhastust, jääb vette ainult 2 % algkoormusest.

Reovee lämmastiku- ja fosforisisaldus väheneb traditsioonilise reoveepuhastusega (mehaaniline ja bioloogiline) üsna vähe, vaid kuni 30 %.

Põhiosa sellest langeb mehaanilisele puhastusele, bioloogiline puhastus alandab lämmastikusisaldust vaid 5 % ning fosforisisaldus ei vähene üldse. Lämmastiku ja fosfori peahulga eemaldamiseks tuleb rakendada erivõtteid.