25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Veearvestikaevud

Veemõõtesõlme ja sellesse seatava veearvesti valimisel lähtutakse nimivooluhulgast normaalsel töörežiimil, milles arvesti võib töötada pikka aega. Arvesti nimivooluhulk peab olema suurem kui 4 % ööpäevamaksimaalsest vooluhulgast. Maksimaalse lühiajalise vooluhulgaga lubatakse arvestit töötada mitte üle ühe tunni ööpäevas. Kui vooluhulk on 14 Mahutid, kaevpumplad ja reoveepuhastid 2010 väiksem arvesti miinimumvooluhulgast, on mõõtmistäpsus küsitav (suhteline viga on siis suurem kui ± 5 %).

Ehituse poolest jagunevad kiirusveearvestid kahte rühma: tiivik- ja turbiinarvestid. Tiivikarvesteid kasutatakse väiksemate vooluhulkade puhul (kui toru läbimõõt on kuni 50 mm). Nad ühendatakse torustikuga keermesliitega ning peavad alati olema rõhtasendis. Turbiinarvestid on suuremate vooluhulkade jaoks ning nende läbimõõt on 50 – 250 mm. Vee juurdevoolu ühtlustamiseks on turbiini ees juhtaparaat. Turbiinarvestid ühendatakse torustikuga äärikute abil ja nende asend võib olla meelevaldne. Ebaühtlase veetarbimise korral kasutatakse nn kombineeritud veearvesteid, mille mõõtmistäpsus on hea nii väikese kui ka suure vooluhulga puhul.

Kui tarbija juures ei ole võimalik kasutada kiirusveearvesteid, võib neid asendada muude vooluhulka mõõtvate seadmetega, nt induktsioon-vooluhulgamõõturi, ultrahelivooluhulgamõõturi, mõõtediafragma või Venturi vooluhulgamõõturiga.

Mõlemal pool veearvestit peab olema sirge torulõik ja sulgur. Arvesti ees peab sirge toru olema vähemalt kaheksa toruläbimõõdu pikkune, et ristlõikes kujuneks normaalne kiirusjaotus.

Veemõõtesõlm võib olla kas lihtne või möödaviiguga. Viimast lahendust kasutatakse neis kohtades, kus veega varustamine ei tohi hetkekski katkeda ning kui veearvestist ei lasta läbi tuletõrjevett. Möödaviigul on tavaolukorras kinni olev elektriajamiga sulgur, mis automaatselt avaneb, kui tuletõrjepump sisse lülitub või tuletõrjevee kraan avatakse. Veemõõtesõlm peab olema kaitstud külmumise eest.

Veearvesti valimist ja paigaldamist peab kooskõlastama veevõrku haldava või vett müüva ettevõttega.

Väljaspool hoonet paigutatakse veearvesti veearvestikaevu.