Välistrasside seadmed & materjalid otse tootjalt

25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Valdkonnad, millele oleme spetsialiseerunud:

Kanalisatsioon ja sadevesi

Veevarustus

Klaasplasttooted

Rotatsioonvalu

"Projekti nr 2014-2020.4.04.21-1842. Eccua PRO OÜ Arenguprogrammi osalemise eesmärgiks on ettevõtte arengu kiirendamine allhanke teenuse osutajast suurema lisandväärtusega omatoodete tootjaks. Projekti raames arendatakse, sertifitseeritakse ning tuuakse turule õli-ja rasvaeraldajate tooterühm ning seiretarkvara. Arenguprogrammis osalemise tulemusena kasvab ettevõtte müügikäive, suureneb lisandväärtus ning paraneb kasumlikkus. Projekti kaasrahastab 309 674 euro ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fond."
Eccua valdkonnad

Tule meie tehasesse külla

Eccua kaasaegne büroo- ja tootmishoone asub Tallinna külje all Hüürus. Toodame erinevaid plasttooteid rotatsioonvalu meetodil ning tegeleme vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehituseks mõeldud materjalide ja seadmete müügiga.

Meie meeskonna teadmised ja oskused on kogutud pikkade aastate vältel alates 1994. aastast.

Eccua tehases on kasutusel kolm põhilist tehnoloogiat:

  • klaasplasttoodete tootmine kerimismeetodil
  • plastikeevitus PE plastist torude ja plaatide liitmiseks
  • rotatsioonvalu meetod erinevate plasttoodete valamiseks
Tehas

Aitame nii kliente kui professionaale

Teenused

Pakume vastavalt oma teadmistele ja kogemustele nii konsultatsiooni, seadmete paigaldust kui ka hooldust.

Sellest tulenevalt pakume oma teenuseid nii eraklientidele kui ka suurtele ehitusettevõtetele – leiame alati just teile sobivaima lahenduse.