EQ I KLASS

(ilma liiva-muda)

EQ I-klassi õlieraldajas kasutame HD Q-PAC koalisaatorfiltrit mis on valmistatud polüpropüleenist – PP. Filter on võrkja struktuuriga ning kindlustab ettenähtud veehulga läbimist ning sellest õli eraldamist. HD Q-PAC filtri omapära on see, et see filter ummistub teistega võrreldes aeglasemalt, eraldades õli veepinnale ning sadestades tahke heljumi mahuti põhjale. HD Q-PAC filter on pestav ning taaskasutatav terve eraldaja eluea vältel.

Eccua Pro pakendab HD Q-PAC filtrite sektsioonid eraldi roostevabast terasest kestadesse tagades sellega filtrite tihedana püsimise, nende kergema hooldamise ning kokkuvõttes suurema eraldusefektiivsuse.

HD Q-PAC filtriga õlieraldajad on läbinud standardi EN858-1 vastavuse katsetused Saksamaal PIA-Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH-s, mille tõenduseks on meile väljastatud vastavussertifikaat. 

LIIVA- JA MUDAERALDAJA
SUURUSTE MÄÄRAMINE:

  • protsessivesi määratud väikese liiva hulgaga
  • kõik vihmavee kogumise alad kus on tuvastatud väikene liiva-muda esinemine nagu tanklad vi katusega kaetud tanklad
  • tanklad, autode käsipesulad, osaline pesu
  • busside pesulad
  • heitvesi garaažidest ja autode parkimise aladelt
  • jõujaamad, masinatööstused

200 x NS

  • ehitusmasinate pesemise alad, ehitusseadmete pesulad, põllumajandusseadmete pesemise kohad
  • veoautode pesulad
  • automaatsed autopesulad nö rullidega pesulad või pesutänavad

300 x NS

ÕLIERALDAJA VALIKU KALKULAATOR:

Sajuvee vooluhulk l/(s*ha), mis vastab kohapealsetele tegelikele oludele. Andmete puudumisel kasutada Eesti kohta 80 l/(s*ha).
Pindala (ha), millelt vesi püüdurisse voolab

Arvutuse tulemus (NS), ümardada lähima suurima numbrini. Näiteks arvutustulemuse puhul kus NS=8.8 on sobilik EQ 1.klassi õlieraldaja NS10 Taavis ilma liivata

JOONISED:

EQ 1.klassi õlieraldaja NS1.5/NS3 Estris ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

EQ 1.klassi õlieraldaja NS6 Estris ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

EQ 1.klassi õlieraldaja NS6 Taavis ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS10 Taavis ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

EQ 1.klassi õlieraldaja NS15 ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

EQ 1.klassi õlieraldaja NS20 ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

EQ 1.klassi õlieraldaja NS30 ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS40 ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS50 ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS65 ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS80 ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

EQ 1.klassi õlieraldaja NS100 ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS125 ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS150 ilma liivata

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
et