EC

EC I-klassi õlieraldajas kasutame koalisaatorfiltrit mis on valmistatud polüuretaanist – PUR. Filter on piisavalt väikese pooriga, et tagada vajaliku veehulga läbimist ning kiiret õlitilkade koaliseerumist. EC filtri puhul on oluline märkida, et kui filter on töö käigus vees olnud tahke heljumi poolt ummistatud, siis tuleb see uue vastu välja vahetada kuna selle pesemine ei anna piisavat efekti. 

EC filtriga õlieraldajad on läbinud standardi EN858-1 vastavuse katsetused Saksamaal PIA-Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH-s, mille tõenduseks on meile väljastatud vastavussertifikaat

LIIVA- JA MUDAERALDAJA
SUURUSTE MÄÄRAMINE:

  • protsessivesi määratud väikese liiva hulgaga
  • kõik vihmavee kogumise alad kus on tuvastatud väikene liiva-muda esinemine nagu tanklad või katusega kaetud tanklad.

100 x NS

  • tanklad, autode käsipesulad, osaline pesu
  • busside pesulad
  • heitvesi garaažidest ja autode parkimise aladelt
  • jõujaamad, masinatööstused

200 x NS

  • ehitusmasinate pesemise alad, ehitusseadmete pesulad, põllumajandusseadmete pesemise kohad
  • veoautoda pesulad
  • automaatsed autopesulad nö rullidega pesulad või pesutänavad

300 x NS

ÕLIERALDAJA VALIKU KALKULAATOR:

Sajuvee vooluhulk l/(s*ha), mis vastab kohapealsetele tegelikele oludele. Andmete puudumisel kasutada Eesti kohta 80 l/(s*ha).
Pindala (ha), millelt vesi püüdurisse voolab

Arvutuse tulemus (NS), ümardada lähima suurima numbrini. Näiteks arvutustulemuse puhul kus NS=8.8 on sobilik EC Õlieraldaja NS10

JOONISED:

EC õlieraldaja NS1,5/3

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EC õlieraldaja NS6

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EC õlieraldaja NS10

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EC õlieraldaja NS15

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EC õlieraldaja NS20

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EC õlieraldaja NS20 D2200 pallis

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EC õlieraldaja NS30

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EC õlieraldaja NS40

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
et