EQ I KLASS

(liiva-mudaga)

EQ SM I-klassi õlieraldaja sisese liiva-muda eraldusega NS X 100

Kuna sademetega kandub kaasa suuremal või vähemal määral tahkeid osi liiva ja muda näol, siis standard EN 858 näeb ette, et igas õlieralduse süsteemis peab olema liiva-mudaeraldus. Liiva-mudaeraldus seisneb selles, et hõljumitega segatud veele antakse lisavõimalus hetkeks rahulikult seista ja lasta tahketel osistel alla vajuda. Eraldajasisene liiva-mudaeraldus sobib kohtadesse, kus esineb tahkeid osi vähem ja eralduseks piisab NS x 100 liivamudaeraldajast. Kui liiva ja muda esineb palju, siis tuleb kasutada eraldiseisvas mahutis olevat liiva-mudaeraldajat.

LIIVA- JA MUDAERALDAJA
SUURUSTE MÄÄRAMINE:

  • protsessivesi määratud väikese liiva hulgal
  • kõik vihmavee kogumise alad kus on tuvastatud väikene liiva-muda esinemine nagu tanklad või katusega kaetud tanklad

100 x NS

  • tanklad, autode käsipesulad, osaline pesu
  • busside pesulad
  • heitvesi garaažidest ja autode parkimise aladels
  • jõujaamad, masinatööstused

200 x NS

  • ehitusmasinate pesemise alad, ehitusseadmete pesulad, põllumajandusseadmete pesemise kohad
  • veoautode pesulad
  • automaatsed autopesulad nö rullidega pesulad või pesutänavad

300 x NS

ÕLIERALDAJA VALIKU KALKULAATOR:

Sajuvee vooluhulk l/(s*ha), mis vastab kohapealsetele tegelikele oludele. Andmete puudumisel kasutada Eesti kohta 80 l/(s*ha).
Pindala (ha), millelt vesi püüdurisse voolab

Arvutuse tulemus (NS), ümardada lähima suurima numbrini. Näiteks arvutustulemuse puhul kus NS=8.8 on sobilik EQ 1.klassi õlieraldaja NS10 Taavis

JOONISED:

EQ 1.klassi õlieraldaja NS6 Taavis

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS10 Taavis

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

EQ 1.klassi õlieraldaja NS15
Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

EQ 1.klassi õlieraldaja NS20

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

EQ 1.klassi õlieraldaja NS30

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS40

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS50

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS65

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS80

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT

 

EQ 1.klassi õlieraldaja NS100

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS125

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
EQ 1.klassi õlieraldaja NS150

Failid allalaadimiseks:

DWG STP TELLIMISLEHT
et