SAND-

OCH SLAMAVSKIJARE

I vårt utbud finns sand- och slamavskiljare från 600 liter till 60 000 liter. Mindre avskiljare tillverkas av PE-plast med rotationsgjutningsmetoden och avskiljare från 4 000 liter tillverkas av lindad glasfiberarmerad plast. Vi erbjuder luckor av gjutjärn och av plast.

ATT VÄLJA EN SAND- OCH
SLAMAVSKILJARE I RÄTT STORLEK:

  • processvatten med liten mängd sand
  • alla områden för upptagning av dagvatten där liten förekomst av sand och slam har konstaterats, såsom bensinstationer eller bensinstationer med tak

100 x NS

  • bensinstationer, manuella biltvättar, begränsad tvätt
  • busstvätter
  • avloppsvatten från garage och parkeringsplatser
  • kraftverk, industrier

200 x NS

  • områden för tvätt av anläggningsmaskiner, byggmaskiner, jordbruksmaskiner
  • lastbilstvättar
  • automatiska biltvättar, dvs. portaltvättar eller tvättgator

300 x NS

RITNINGAR:

Sand- och slamavskiljare 3m3 i sfär

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Sand- och slamavskiljare 4m3 i sfär

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Sand- och slamavskiljare 5m3 i sfär

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Sand- och slamavskiljare 7m3 i sfär

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Sand- och slamavskiljare 10m3 i sfär

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Sand- och slamavskiljare 13m3 i sfär

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
sv_SE