EQ I KLASS

(utan sand- och slamavskiljare)

I oljeavskiljare EQ klass 1 använder vi koalescensfilter som är tillverkade av polypropen – PP. Filtret har nätstruktur vilket säkerställer att nödvändig vattenmängd släpps igenom och att olja avskiljs från den. HD Q-PAC-filtrets unika egenskap är att filtret sätts igen långsammare jämfört med andra filter, genom att det avskiljer olja till vattenytan och suspenderade fasta partiklar till tankens botten. HD Q- PAC-filtret kan spolas rent och återanvändas under avskiljarens hela livslängd.

Eccua Pro placerar HD Q-PAC-filtersektionerna i särskilda höljen av rostfritt stål vilket säkerställer att filtren hålls täta, att de är lätta att underhålla och har sammantaget en större avskiljningseffektivitet.

Oljeavskiljare med HD Q-PAC-filter har genomgått tester för överensstämmelse med standarden EN858-1 hos PIA – Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH, vilket bevisas av ett intyg om överensstämmelse. 

ATT VÄLJA EN SAND- OCH
SLAMAVSKILJARE I RÄTT STORLEK:

  • processvatten med liten mängd sand
  • alla områden för upptagning av dagvatten där liten förekomst av sand och slam har konstaterats, såsom bensinstationer eller bensinstationer med tak
  • bensinstationer, manuella biltvättar, begränsad tvätt
  • busstvätter
  • avloppsvatten från garage och parkeringsplatser
  • kraftverk, industrier

200 x NS

  • områden för tvätt av anläggningsmaskiner, byggmaskiner, jordbruksmaskiner
  • lastbilstvättar
  • automatiska biltvättar, dvs. portaltvättar eller tvättgator

300 x NS

KALKYLATOR FÖR VAL AV OLJEAVSKILJARE:

Dagvattenflöde l/(s*ha), som motsvarar de faktiska förhållandena på platsen. Om uppgifter saknas använd 80 l/(s*ha) (Estland).
Yta (ha)varifrån vatten rinner till avskiljaren

Beräkningsresultat (NS)avrunda till största närmaste nummer. För till exempel beräkningsresultat där NS=8,8 passar EQ klass 1 oljeavskiljare NS10 Taavis utan sandavskiljare

RITNINGAR:

EQ klass 1 oljeavskiljare NS1,5/NS3 Estris utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

EQ klass 1 oljeavskiljare NS1,5/NS3 Estris utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

EQ klass 1 oljeavskiljare NS6 Taavis utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS10 Taavis utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

EQ klass 1 oljeavskiljare NS15 utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

EQ klass 1 oljeavskiljare NS20 utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

EQ klass 1 oljeavskiljare NS30 utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS40 utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS50 utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS65 utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS80 utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

EQ klass 1 oljeavskiljare NS100 utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS125 utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ klass 1 oljeavskiljare NS150 utan sandavskiljare

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
sv_SE