FETTAVSKILJARE

Fettavskiljare används av restauranger och storhushåll, i livsmedelsindustrin och andra industriföretag för att kunna släppa sitt avloppsvatten till avloppssystemet. Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samlas i avloppsvattnets övre skikt och det renade vattnet i undre skikt slussas vidare till vattenkretsloppet. ECCUA fettavskiljare uppfyller Europeiska unionens standard EVS-EN1825-1:2004.

RITNINGAR:

RITNINGAR:
Fettavskiljare NS4

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Fettavskiljare NS5

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Rasvaeraldaja NS5 D1800 pallis

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Fettavskiljare NS7

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Rasvaeraldaja NS7 D1800 pallis

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Fettavskiljare NS10

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Rasvaeraldaja NS10 D2200 pallis

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Fettavskiljare NS15

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Fettavskiljare NS20

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Fettavskiljare NS25

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Fettavskiljare NS30

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Fettavskiljare NS35

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Fettavskiljare NS40

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Fettavskiljare NS50

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Fettavskiljare NS65

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
sv_SE