EQ BP I KLASS

EQ BP klass 1 oljeavskiljare med bypass-system.

På platser där det då och då kan uppstå risk för att genomströmningskapaciteten överskrids av dag- eller smältvattenflöden, måste oljeavskiljningen utrustas med bypass-system. Genom att bypass- systemet låter överskottsvattnet passera förbi avskiljarens oljeavskiljningskammare undviks att den redan avskilda oljan hamnar i dagvattensystemet.

Att välja sand- och slamavskiljare i rätt storlek:
Sand- och slamavskiljare måste alltid projekteras för placering före oljeavskiljaren för att undvika att nederbördsvattnet hamnar direkt i oljeavskiljaren.
Sandavskiljare kan sitta i samma hölje som oljeavskiljaren eller vara ett fristående system. Sandavskiljarens storlek bestäms med hjälp av tabellen nedan.

ATT VÄLJA EN SAND- OCH
SLAMAVSKILJARE I RÄTT STORLEK:

  • processvatten med liten mängd sand
  • alla områden för upptagning av dagvatten där liten förekomst av sand och slam har konstaterats, såsom bensinstationer eller bensinstationer med tak.

100 x NS

  • bensinstationer, manuella biltvättar, begränsad tvätt
  • busstvätter
  • avloppsvatten från garage och parkeringsplatser
  • kraftverk, industrier

200 x NS

  • områden för tvätt av anläggningsmaskiner, byggmaskiner, jordbruksmaskiner
  • lastbilstvättar
  • automatiska biltvättar, dvs. portaltvättar eller tvättgator

300 x NS

KALKYLATOR FÖR VAL AV OLJEAVSKILJARE:

Dagvattenflöde l/(s*ha), som motsvarar de faktiska förhållandena på platsen. Om uppgifter saknas använd 80 l/(s*ha) (Estland).
Yta (ha)varifrån vatten rinner till avskiljaren

Beräkningsresultat (NS), avrunda till största närmaste nummer. För till exempel beräkningsresultat där NS=8,8 passar EQ BP klass 1 oljeavskiljare NS10/30 Taavis

RITNINGAR:

EQ BP klass 1 oljeavskiljare med bypass NS6/18
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ BP klass 1 oljeavskiljare NS10/30 Taavis

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ BP klass 1 oljeavskiljare NS15/45

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ BP klass 1 oljeavskiljare NS20/60

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ BP klass 1 oljeavskiljare NS30/90

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ BP klass 1 oljeavskiljare NS40/120

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ BP klass 1 oljeavskiljare NS50/150

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ BP klass 1 oljeavskiljare NS65/195
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ BP klass 1 oljeavskiljare NS80/240
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
EQ BP klass 1 oljeavskiljare NS100/300
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
sv_SE