OLJEAVSKILJARE

II KLASS

Oljeavskiljare används på platser där avloppsvatten behöver renas från oljerester innan de hamnar i det allmänna avloppssystemet och/eller reningsanläggningen. Platser där oljeavskiljare absolut måste installeras är följande: områden för uppsamling av dagvatten som kan innehålla oljeföroreningar från fordon – parkeringsplatser, dagvatten från gator, industrier vars avloppsvatten kan innehålla oljerester, bil- och busstvättar, bensinstationer.

ATT VÄLJA EN SAND- OCH
SLAMAVSKILJARE I RÄTT STORLEK:

  • processvatten med liten mängd sand
  • alla områden för upptagning av dagvatten där liten förekomst av sand och slam har konstaterats, såsom bensinstationer eller bensinstationer med tak.

100 x NS

  • bensinstationer, manuella biltvättar, begränsad tvätt
  • busstvätter
  • avloppsvatten från garage och parkeringsplatser
  • kraftverk, industrier

200 x NS

  • områden för tvätt av anläggningsmaskiner, byggmaskiner, jordbruksmaskiner
  • lastbilstvättar
  • automatiska biltvättar, dvs. portaltvättar eller tvättgator

300 x NS

.

KALKYLATOR FÖR VAL AV OLJEAVSKILJARE:

Dagvattenflöde l/(s*ha), som motsvarar de faktiska förhållandena på platsen. Om uppgifter saknas använd 80 l/(s*ha) (Estland).
Yta (ha)varifrån vatten rinner till avskiljaren

Beräkningsresultat (NS)avrunda till största närmaste nummer. För till exempel beräkningsresultat där NS=8,8 passar klass 2 oljeavskiljare med slamfälla

RITNINGAR:

Oljeavskiljare klass 2 NS1,5
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

Oljeavskiljare klass 2 NS3 Estris
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

Oljeavskiljare klass 2 NS6

Filer för nedladdning:

DWG STP .TELLIMISLEHT
Oljeavskiljare klass 2 NS10 med slamfälla
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

Oljeavskiljare klass 2 NS15

Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

Oljeavskiljare klass 2 NS20
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

Oljeavskiljare klass 2 NS30

Filer för nedladdning:

DWG .PDF order från/pdf
Oljeavskiljare klass 2 NS40
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Oljeavskiljare klass 2 NS50
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Oljeavskiljare klass 2 NS65
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
Oljeavskiljare klass 2 NS80
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf

 

Oljeavskiljare klass 2 NS100
Filer för nedladdning:

DWG STP order från/pdf
sv_SE